Vítejte na stránkách společnosti PREFIM s.r.o.

Společnost PREFIM s.r.o. byla založena v roce 2012 na žádost klientů, kteří se rozhodli v rámci svých vlastních společností uplatňovat efektivně systémy řízení kvality, ochrany životního prostředí, anebo pokročilých systémů dle českých obranných standardů (AQAP). Společnost se nespecializuje pouze na budování těchto systémů řízení, ale nabízí také širokou škálu praktických aplikací nástrojů pro zvyšování účinnosti procesů. Všechny tyto aktivity mají společný cíl pro klienty resp. jejich konečné zákazníky:

  • Prestiž a výrazné zvýšení důvěryhodnosti a spolehlivosti ve vztahu k zákazníkům a ve vtahu k dalším zainteresovaným stranám (například investoři, peněžní ústavy, pojišťovny, veřejná správa).
  • Rozšíření obchodních příležitostí v exportní oblasti, v oblasti státních zakázek a záruk za plnění právních a jiných požadavků.
  • Nalezení konkurenčních výhod se stává know-how společnosti, které je neustále rozvíjeno.
  • Odhalení, popsání reálných rizik a jejich snižování.
  • Úspora nákladů a orientace na dlouhodobé zisky, jejich maximalizaci, s ohledem na ekologii, bezpečnost procesů a především pak kvalitní produkci nebo poskytování služeb.
  • Zvýšení konkurenceschopnosti společnosti.

Společnost také připravuje řadu odborných akcí, seminářů a přednášek pro klienty. Nabízí možnost realizace strategických workshopů a firemních akcí zaměřených na rozvoj poradenství v klíčových oblastech za účasti jak odborníků z praxe, tak z oblasti akademického prostředí.